Contact Us

 

SL.No. ADDRESS PHONE / FAX EMAIL
1

Mr.N.Kareem Khan, Principal
Kendriya Vidyalaya,Prabhat Nagar
Guntakal � 515 801
Anantapur Dist(A.P)
08552 � 226747 (O)
08552 � 226558 (R)
Rly Phone: 27066 (O)
Rly Phone: 27067 (R)
Fax:08552-226747

 kvguntakal@gmail.com

kvguntakal@kvsedu.org

 

2.
Shri. Vijay Pratap Singh
Chairman &
Divisional Railway Manager
Sc Rly Guntakal
08552 � 226467 (O)
08552 � 226468 (R)
08552 � 229419 (Fax)
RLY Phone: 27000 (O)
RLY Phone: 27001 (R)
drmgtl@scr.railnet.gov.in
3. 
Shri.Manoj Kumar
Chairman-Nominee &
 
Sr.DEN (Co-ordn)
S.C.Rly.Guntakal
08552 � 226742 (O)
08552 � 226748 (R)
Rly Phone : 27300 (O)
Rly Phone : 27301 (R)
08552 � 228410 (F)
srdencordgtl@sc.railnet.gov.in

 

FROM GUNTAKAL RAILWAY STATION

Map of Kendriya Vidyalaya, Guntakal

FROM BUS STAND TAKE AUTO TO GUNTAKAL RAILWAY STATION